Stongfjorden.

Det norske aluminiumseventyret startet i Stongfjorden, der Stongfjorden Elektrokemiske Fabriker ble kjøpt av British Aluminium Company (BACO) i 1906. Foto: Paul Stang/Fylkesarkivet i Vestland

Aluminium. Bildet er fra verket i Stongfjorden.

Det norske aluminiumseventyret startet i Stongfjorden, der Stongfjorden Elektrokemiske Fabriker ble kjøpt av British Aluminium Company (BACO) i 1906. Foto: Paul Stang/Fylkesarkivet i Vestland