SFFf-1989091.0A41 019

As Stongfjorden Elektrokemiske Fabriker ble etablert i 1987 og produserte jod og torvkull inntil BACO kjøpte fabrikken i 1906. De gjorde den om til den første aluminiumfabrikken i Skandinavia. Foto: Paul Stang/Fylkesarkivet i Vestland

Aluminium. Bildet er av verket i Stongfjorden.

As Stongfjorden Elektrokemiske Fabriker ble etablert i 1987 og produserte jod og torvkull inntil BACO kjøpte fabrikken i 1906. De gjorde den om til den første aluminiumfabrikken i Skandinavia. Foto: Paul Stang/Fylkesarkivet i Vestland