shutterstock_1631012914-RESIZE

Gassrørledning under legging.

Gassrørledning under legging

Om vi kan gjenbruke de eksisterende rørledningene som frakter naturgass i Nordsjøen til å frakte hydrogengass vil det spare samfunnet for milliarder. Nå jakter forskere på svar om det er mulig.