Innvandring velferd 2 Illustrasjon Shutterstock, NTB

Folk flest ser ikke på innvandring som en trussel mot velferdsstaten. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Innvandring. Illustrasjonen viser et norgeskart med bilder av mange ulike folk.

Folk flest ser ikke på innvandring som en trussel mot velferdsstaten. Illustrasjon: Shutterstock, NTB