Helsevesenet 2 Foto Shutterstock NTB

Støtten til det offentlige helsevesenet er likevel massiv i Norge, på tvers av politiske standpunkt, alder og utdannelsesnivå. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Helsevesenet. Bildet viser lege med sprøyte som nærmer seg en arm.

Støtten til det offentlige helsevesenet er likevel massiv i Norge, på tvers av politiske standpunkt, alder og utdannelsesnivå. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB