DAAL Sintef labtest2 (foto Bjørn Fløtre)

Motorsykkelfører tester VR-oppsett i laben før forsøk med støypåvirkning med og uten en ny hjelm med støydemping.

Gøy på laben hos SINTEF. Her testes et VR-oppsett som simulerer trafikkstøy.

det er bra for sikkerheten