daal-sintef-labtest2-foto-bjorn-flotre-RESIZE

Motorsykkelfører tester VR-oppsett i laben før forsøk med støypåvirkning med og uten en ny hjelm med støydemping.

Gøy på laben hos SINTEF. Her testes et VR-oppsett som simulerer trafikkstøy.

Gøy på laben. Her testes VR-oppsettet før forsøkene. Foto utlånt fra Daal