USA Kina Foto Colourbox

Maktbalansen i verden er i ferd med å endre seg. Illustrasjon: Colourbox

USA. Bildet viser en vekt med det amerikanske og kinesiske flagget på hver sin side.

Maktbalansen i verden er i ferd med å endre seg. Illustrasjon: Colourbox