Opplæring i Alaska Foto US Army Christopher Dennis

Alt tyder på at amerikanske soldater fortsatt vil være å finne i store deler av verden. Akkurat disse forbereder seg på vinterforhold under trening i Alaska. Foto: Christopher Dennis, US Army

USA. Bildet viser soldater i Alaska som trener på å bruke truger.

Alt tyder på at amerikanske soldater fortsatt vil være å finne i store deler av verden. Akkurat disse forbereder seg på vinterforhold under trening i Alaska. Foto: Christopher Dennis, US Army