Evacuation at Hamid Karzai International Airport

Et barn fra Afghanistan sover under en amerikansk uniformsjakke i flyet som evakuerte familien fra Kabul i august 2021. Foto: US Air Force

USA. Bildet viser et barn i et av evakueringsflyene fra Kabul i 2021.

Et barn fra Afghanistan sover under en amerikansk uniformsjakke i flyet som evakuerte familien fra Kabul i august 2021. Foto: US Air Force