Mikroplast bildekk Foto Shutterstock NTB

Bildekk er blant de mange kildene til mikroplasten vi utsettes for. Foto: Shutterstock, NTB

Mikroplast. Bildet viser et slitt bildekk på en bil.

Bildekk er blant de mange kildene til mikroplasten vi utsettes for. Foto: Shutterstock, NTB