Vannflaske Foto Shutterstock NTB

Barn kan være mer utsatt for mikroplast enn voksne er, akkurat som barn er mer utsatt for mange andre miljøgifter. Her finner du råd om hvordan du kan utsette barn for mindre plast. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Mikroplast. Bildet viser et barn som drikker av en plastflaske.

Barn kan være mer utsatt for mikroplast enn voksne er, akkurat som barn er mer utsatt for mange andre miljøgifter. Her finner du råd om hvordan du kan utsette barn for mindre plast. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB