Mikroplast leke Foto Shutterstock, NTB

Vi mangler forskning på hvor eksponert barn er for nano- og mikroplast. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Mikroplast. Bildet viser barn som tygger på en leke.

Vi mangler forskning på hvor eksponert barn er for nano- og mikroplast. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB