Strong,And,Brave,Firefighter,Going,Up,The,Stairs,In,Burning

Brannkonstabel løper opp brennende trapp

Brannkonstabel løper opp brennende trapp

Når stadig flere kvinner rekrutteres til brannyrket er  det av stor betydning å finne ut om kvinner er mer utsatt for varmestress enn menn.