1Z8A0961

Brannkonstabler bærer tungt utstyr opp trapp

Brannkonstabler bærer tungt utstyr opp trapp

Tøffe tak og varme klær. Her trener brannkonstabler fra Trondheim brann og redning. Foto: TBR