Sykepleiere

Norske sykepleiere i 1930. Foto: Anders Beer Wilse, Nasjonalbiblioteket

Kvinner. Bildet viser en gruppe sykepleiere.

Norske sykepleiere i 1930. Foto: Anders Beer Wilse, Nasjonalbiblioteket