Landsbygda 1

Livet på bygda i Norge kunne være hardt, og dermed ble kvinnenes innsats verdsatt høyt. Her fra Gausdal i 1908. Foto: Anders Beer Wilse, Nasjonalbiblioteket

Kvinner. Bildet viser arbeid på landsbygda i 1908.

Livet på bygda i Norge kunne være hardt, og dermed ble kvinnenes innsats verdsatt høyt. Her fra Gausdal i 1908. Foto: Anders Beer Wilse, Nasjonalbiblioteket