Fredrikke Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam. Foto: Nasjonalbiblioteket

Kvinner. Bildet viser Fredrikke Marie Qvam.

Fredrikke Marie Qvam. Foto: Nasjonalbiblioteket