Amerika emigranter

Norske emigranter forlater Christiania i 1905. De skal til Amerika. Foto: Elmer Underwood, Nasjonalbiblioteket

Kvinner. Bildet viser emigranter på vei til Amerika med båt.

Norske emigranter forlater Christiania i 1905. De skal til Amerika. Foto: Elmer Underwood, Nasjonalbiblioteket