Weijian Zong Foto Kavli Institute for Systems Neuroscience

Dr. Weijian Zong er hjerneforsker og biomedisinsk ingeniør ved Moser-gruppa. Han er hovedutvikleren bak den lille hjerneutforskeren Mini2P. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience

Mini2P. Bildet viser Weijian Zong og Mini2P.

Dr. Weijian Zong er hjerneforsker og biomedisinsk ingeniør ved Moser-gruppa. Han er hovedutvikleren bak den lille hjerneutforskeren Mini2P. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience