Diabetes 2 Foto Shutterstock NTB

Deltakerne i denne studien fikk tilbud om fysisk aktivitet og kostholdskurs i ett år, og ble fulgt opp med målinger over en lang periode. Det ser ut til å hjelpe. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Diabetes. Bildet viser mann på sykkeltur gjennom skogen.

Deltakerne i denne studien fikk tilbud om fysisk aktivitet og kostholdskurs i ett år, og ble fulgt opp med målinger over en lang periode. Det ser ut til å hjelpe. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB