Hias_21

Her blir avløpsvann til miljøvennlig og fosforholdig gjødsel. Hoto: Hias

Fra fosforproduksjon på Hamar