3_Christian_Klöckner_by_Silje_Naarstad_halvliggende

NTNU-forsker Christian A. Klöckner forsker på nye måter å kommunisere klimabudskapet på. Foto: Silje Nårstad/NTRANS

Klima. Bildet viser Christian Klöckner.

NTNU-forsker Christian A. Klöckner forsker på nye måter å kommunisere klimabudskapet på. Foto: Silje Nårstad/NTRANS