Brattora_1

Foto av bygninger.

Først ut i verden med kjøp og salg av strøm i nabolaget