Hystar

Illustrasjon av hydrogenpilot på Kårstø. Her skal det produseres grønt hydrogen mer energieffektivt.

Illustrasjon av hydrogenpilot på Kårstø.

Sammen med Equinor skal Hystar pilotteste teknologien for PEM-elektrolysører på Gassco sitt anlegg på Kårstø. Pilotanlegget som skal bygges der skal monteres inn i fire containere. (Ill. Hystar)