Ukraina Russland flagg kart Foto Shutterstock NTB

Konflikter i dag kan ha gamle røtter. Et eksempel på dette ser vi nå i Ukraina og Russland. Foto: Shutterstock, NTB

ERC Grant. Bildet viser et kart med flaggene til Ukraina og Russland.

Konflikter i dag kan ha gamle røtter. Et eksempel på dette ser vi nå i Ukraina og Russland. Foto: Shutterstock, NTB