img_9800-RESIZE

 En taubanebukk på et deformert tømmerfundament, som er påvirket av jordbevegelser i en permafrostskråning i Endalen, Svalbard.

Kulturminne: Klimaendringer truer  en taubanebukk på tømmerfundament i Endalen i nærheten av Longyearbyen. Foto: Anatoly Sinitsyn

En taubanebukk på et deformert tømmerfundament, som er påvirket av jordbevegelser i en permafrostskråning i Endalen i nærheten av Longyearbyen. Foto: Anatoly Sinitsyn