CLC_figur

Figur som viser prinsippet for CLC, en fangstmetode for CO2 i avgasser fra industrien..

Figur som viser prinsippet for CLC, fangst av CO2.