tempsnip

Fra venstre til høyre: Ana Adeva-Bustos og Atle Harby SINTEF, Mr. Dinesh Ghimire, Secretary, (Ministry of Energy, Water Resources, and Irrigation) Mr. Pravin Aryal, Joint Secretary (Ministry of Energy, Water Resources, and Irrigation) Photo: Sujina Shakya