Ringve botaniske hage Foto Åge Hojem NTNU

Ringve botaniske hage brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Den er også populær blant folk flest. Foto: Åge Hojem, NTNU

Plantemangold. Bildet viser en del av RIngve botaniske hage.

Ringve botaniske hage brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Den er også populær blant folk flest. Foto: Åge Hojem, NTNU