Plast fedme Foto Shutterstock NTB

Plasten i maten kan påvirke forbrenningen din. Foto: Shutterstock, NTB

Plast. Illustrasjonen viser plastflaske på tallerken.

Plasten i maten kan påvirke forbrenningen din. Foto: Shutterstock, NTB