før_etter

Jet-impeller som er reparert vha #D-printing og metallpulver.

Før og etter reparasjon: Foto: LASERCLADDING Germany GmbH

For - og etter reparasjonen. Før og etter reparasjon: Foto: LASERCLADDING Germany GmbH