000076_Impeller_LMD_Wings_Start_Moment (2)

Jet-impeller til en skipsmotor repareres ved hjelp av metallpulver og 3D-printing. Foto: SINTEF

Jet impeller repareres ved hjelp av metallpulver og 3D-printing

Jet-impeller til en skipsmotor repareres ved hjelp av metallpulver og 3D-printing. Foto: SINTEF