Lysis Illustrasjon NTNU

Med det nye systemet kan forskerne kontrollere hvor stor del av cellene som overlever. Illustrasjon: Wong et al 2021
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.1c00084

Enzymer. Illustrasjonen viser hvordan noen av cellene overlever.

Med det nye systemet kan forskerne kontrollere hvor stor del av cellene som overlever. Illustrasjon: Wong et al 2021 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.1c00084