Enzymer 2 kompost Illustrasjonsfoto Colourbox

Du må lete etter nyttige enzymer der du kan vente å finne dem. Som i komposten. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enzymer. Bildet viser en mann som steller i hagen.

Du må lete etter nyttige enzymer der du kan vente å finne dem. Som i komposten. Illustrasjonsfoto: Colourbox