Sjuprikket marihøne Foto Arnstein Staverløkk NINA

Sjuprikket marihøne er den mest vanlige arten, og den flest kjenner til. Men vi har mange andre arter også. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Marihøner. Bildet viser sjuprikket marihøne.

Sjuprikket marihøne er den mest vanlige arten, og den flest kjenner til. Men vi har mange andre arter også. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA