Lyngmarihøne Foto Arnstein Staverløkk NINA

Sånn kan ei marihøne også se ut. Dette er den sjeldne lyngmarihøna. Ville du kjent den igjen som ei marihøne? Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Marihøner. Bildet viser lyngmarihøne.

Sånn kan ei marihøne også se ut. Dette er den sjeldne lyngmarihøna. Ville du kjent den igjen som ei marihøne? Foto: Arnstein Staverløkk, NINA