Harlekinmarihøner Foto Arnstein Staverløkk NINA

Ulike varianter av harlekinmarihøne. Dette er en uvelkommen gjest som utkonkurrerer våre egne arter. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Marihøner. Bildet viser ulike harlekinmarihøner.

Ulike varianter av harlekinmarihøne. Dette er en uvelkommen gjest som utkonkurrerer våre egne arter. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA