Mus 3 Foto Christiana Bjørkli NTNU

Ny forskning viser at funn fra dyreforsøk kan gi verdifulle bidrag når vi skal forstå Alzheimers og eventuelt finne nye behandlingsformer. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU

Alzheimers. Bildet viser hjerneprøver fra forsøksdyr.

Ny forskning viser at funn fra dyreforsøk kan gi verdifulle bidrag når vi skal forstå Alzheimers og eventuelt finne nye behandlingsformer. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU