Jason Hearst

Jason Hearst har fått ERC grant

Bilder av Jason Hearst ved vanntunnelen i Strømningstekniske laboratorier, januar 2022. Foto: Maren Agdestein/NTNU