Group,Of,International,University,Students,Having,Fun,Studying,In,Library,

Spontant møte mellom tre medarbeidere på et kontor.

Hvilke møter er de beste? Forskning gir svar.

Alle spør om hva som er best i den nye, hybride hverdagen – digitale eller fysiske møter? Spesielt ledere er opptatt av dette. Men det er et annet spørsmål du bør være mye mer opptatt av å finne svaret på.