trapp-nina-rov-2-RESIZE

Laksetrappa i Blokkenvassdraget. Forskere undersøker med ROV.

Laksetrapp hugget ut i fjellet i Blokkenvassdraget

Her undersøker forskerteamet fra NINA og SINTEF laksetrappa med ROV. Foto: Chris Adrian Hilmarsen Granlund