Tord byr på kaffe_Foto Henning Holter Christensen

Rapporten Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede viser løsninger i seks kommuner som på ulike måter forsøker å legge til rette for at utviklingshemmede kan velge, kjøpe/bygge og eie bolig selv.

Funksjonshemmet gutt serverer kaffe til besøk i egeneid leilighet