Lading av elbil i borettslag

Elbillader vises på betongvegg, derfra går lader til personbil som vises uskarpt i forgrunnen

Oslo 20210108. Lading av elbil i borettslag. Elbil-lader, hjemmelader, lader, ladeboks. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB