Vann is Foto Shutterstock, NTB

Vann eller is? Ett eksempel på komplekse systemer er det som kalles faseoverganger, der stoffer går fra én fase til en annen. Som is til vann til vanndamp. Foto: Shutterstock, NTB

BIldet viser en mann som bader i et hull i isen.

Vann eller is? Ett eksempel på komplekse systemer er det som kalles faseoverganger, der stoffer går fra én fase til en annen. Som is til vann til vanndamp. Foto: Shutterstock, NTB