Mausund 11

Mange ferskvannskilder for fugler og dyr på øyene er forurenset av plast. Foto: Mausund feltstasjon

Mausund. Bildet viser ferskvannskilde full av plast.

Mange ferskvannskilder for fugler og dyr på øyene er forurenset av plast. Foto: Mausund feltstasjon