Mausund 10

Plasten innfiltres i jordlaget, og blir verre å få vekk når det ligger over tid. Foto: Mausund feltstasjon

Mausund. Bildet viser fiskegarn som er innfiltret i jorda.

Plasten innfiltres i jordlaget, og blir verre å få vekk når det ligger over tid. Foto: Mausund feltstasjon