nasa_anita2-RESIZE

Denne raketten har norsk sensorteknologi om bord. Målet er ISS.

Denne raketten har norsk sensorteknologi om bord. Målet er ISS.