sirkbygg-RESIZE

Tenker sirkulært: Fredrik Selmers vei 5 er pilot i prosjektet SirkBygg. Illustrasjon: Grape Architects