måler_web

Den fysiske aktiviteten hos pasientene i studien ble målt ved hjelp av en aktivitetsmåler på låret. 

Den fysiske aktiviteten hos pasientene i studien ble målt ved hjelp av en aktivitetsmåler på låret. Foto: Geir Otto Johansen